Restaurar una taula de fusta daurada,rascar,preparar,deaurar i vernissar tota,i per últim acabat amb betún de judea.

Translate »