Reconstrucció d’un marc de fusta amb talla de guix,treure motllu de una part del mateix i ajustar a lo que falta,encolar i preparar per daurar,vernissar i patinar.

Translate »