Restaurar una caixa de rellotge antiga,desparassitar,tapar forats de corc,refer ornamentació d’or de varis llocs i vernissar tot.

Translate »