Restaurar una verge de guix antiga,encolar parts trencades i empastar grietes,afinar i pintarles,igualar a la resta i vernís.
Translate »