Restaurar una taula amb sobre de marbre,desmontar,encolar base de fusta i sobre marbre trencats,tapar esquerdes i afinar,disimular grietes i vernissar.

Translate »