Restaurar una nevera antiga dels anys 50,decapar tota fins la fusta,rascarla i preparar amb massilla varies capes,afinar i pintar amb rollet de color vermell,pulir metalls i montar.
Translate »